sunnuntai 27. tammikuuta 2019

Leijonakasvoinen Guru: Mitä tyhjyys on? Miten tyhjyys tulisi ymmärtää?

Mitä tyhjyys on?
Miten tyhjyys tulisi ymmärtää?


Tyhjyys on sanskritin kielellä shunyata. Tyhjyyttä kutsutaan myös minättömyydeksi ja itsettömyydeksi (anatman, anatta). Tyhjyys ja itsettömyys viittaavat mielen minättömään luonteeseen. Tämä on buddhalaisten opetusten ja harjoitusten perusta. Se, joka on nähnyt mielen kokonaan minättömäksi, on ymmärtänyt tyhjyysopetuksen täydellisesti. Hän on täysin hereillä eli elävä buddha.

Pääsyy kärsimyksellemme on minä-tunne (skt. atman). Mielessämme on ajatuksia, tunteita ja reaktioita, ja minä-tunteesta johtuen olemme vakuuttuneita, että olemme olemassa itsenäisinä, erillisinä olentoina. Tämä on juurisyy harhalle ja kärsimykselle  (dukkha).

Buddhalaisen polun tarkoitus on olemassaolon kiertokulun (samsara) päättäminen ymmärtämällä perinpohjaisesti kärsimyksen luonne ja omistautumalla joogiselle harjoitukselle. Erityisesti mielen läpivalaisu, tyhjyysoivallukseen (insight) johtava meditaatio eli vipashyana (lhaktong tai prajna) on ainutlaatuinen menetelmä buddhalaisuudessa.  Buddhalaisten mestareiden opetusten mukaisesti vipashyana, kirjaimellisesti selkeä näkeminen, on avain eksistentiaalisen sekaannuksen (dukkha) poistamiseen.

Buddhalainen opetus tyhjyydestä, kuuluisa Sydänsutra, sanoo: ”Muoto on tyhjyyttä, tyhjyys on muotoa". Mitä tämä tarkoittaa? Muoto viittaa mihin tahansa suhteellisen maailman ilmiöön, fyysiseen tai ei-fyysiseen. Relatiiviset ilmiöt tapahtuvat 1. ulkoisina tapahtumina heijastuen mieleen ja 2. mielen sisäisinä ilmiöinä. Jos kaikki ilmiöt ja tapahtumat koetaan tyhjinä, silloin syytä sekaannukselle ei ole. Jos taas mitä tahansa mielen ilmiötä ei ole nähty tyhjäksi, ilmiö aiheuttaa minä-pohjaisen reaktion - tällöin on hyvä tehdä ja on syytä harjoittaa vipashyanaa.


Tärkeitä huomioita


Tyhjyyttä ei voi täysin sisäistää mietiskelemällä ja keskittymällä ulkoisiin kohteisiin, kuten tuoliin tai pöytään. Ainut keino vapauttavaan tyhjyysoivallukseen on ymmärtää, että minällisyys tapahtuu mielessä, ei missään ulkopuolella.

Tyhjyys on ymmärrettävä ja oivallettava tyhjyyden kautta. Vaikka pysymättömyys (anicca) ja kärsimys (dukkha) ovat kaksi muuta perusominaisuutta buddhalaisessa dharmassa, ainoastaan läpivalaisu (insight) mielen tyhjään luonteeseen on se, joka vapauttaa, eivät kaksi muuta pilaria.

Tyhjyyden ymmärtäminen läpivalaisun, tyhjyysoivalluksen kautta on ratkaisevan tärkeää kaikille buddhalaisille harjoittajille, ja tosiasiassa jokaiselle, joka kärsii eksistentiaalisesta sekaannuksesta. 

Tyhjyyden meditoiminen ei ole vaikeaa tai ylevää, vaan yksinkertaista, maanläheistä ja helppotajuista, kun se opetetaan ja harjoitetaan oikein. Mikäli ohjeet ovat epämääräisiä ja epäselviä, tuloksiakaan ei tule, tai harjoittaminen kestää tarpeettoman kauan. Ilman tyhjyyden oivaltamista on mahdotonta ymmärtää täysin buddhalaisia opetuksia. Buddhalaisen dharman perusta on tyhjyyden ymmärtäminen  (insight, awakening, kensho, semngo tropa). Ilman kunnollista perustaa, vakaata taloa on mahdotonta rakentaa. 

Mikäli tyhjyysoivallus puuttuu, pitkällä aikavälillä ymmärrys dharmasta kieroutuu, mikä on vahingollista ja harhaanjohtavaa. Suoran oivalluksen tärkeyttä ovat painottaneet useat buddhalaiset mestarit koko buddhalaisuuden olemassaolon ajan. Ilman oivallusta non-kausaaliset polut kuten zen, dzogchen ja mahamudra ovat mahdottomia ymmärtää. 

Yhteiskunnallisella ja kulttuurisella tasolla tyhjyyden kokemukseen pohjautuvan ymmärtämisen puuttuminen johtaa valtavaan määrään eksyneitä harjoittajia, joilta puuttuu aito luottamus ja usko buddhalaiseen polkuun. Tämän takia  mahasangha,  kaikki elävät olennot, eivät hyödy keskinäisestä yhteydestään. Jokaisen harjoittajan pitäisi ensimmäisenä ja tärkeimpänä asianaan varmistaa, että ymmärtää tyhjyyden oman, suoran kokemuksen kautta.  


Miten tiedän, onko ymmärrykseni tyhjyydestä oikeanlainen?


Tyhjyysoivallus, insight, herääminen tai kensho tarkoittaa, että jokin tietty minä-harhaan pohjautuva mielenosa puretaan pysyvästi pois minästä eli itsestä.  Kuvaannollisesti ilmaistuna, tyhjyysoivallus tekee pysyvän reiän seinään ja näkeminen seinän toiselle puolen helpottuu. Ilman tätä reikää on ikään kuin suljettuna minä-harhaisen seinän taakse. Tyhjyysoivalluksella on vapauttava vaikutus. Jo pienen reiän tekemisellä seinään on merkittävä ero siihen, ettei reikää ole ollenkaan. Reiän läpi näkeminen on aivan eri asia kuin katsoa pelkästään seinää. 


Seuraavat oivallukset ensimmäisen jälkeen tekevät aukon yhä isommaksi ja on yhä helpompi nähdä, mitä seinän toisella puolen on. Open Heart-opetuksissa ensimmäistä ja jatko-oivalluksia kutsutaan bhumien avautumisiksi. Kun tyhjyysoivallukset yhdistetään säännölliseen päivittäiseen harjoitukseen, lopputuloksena on, että seinä on lopulta purettu kokonaan. 
Myös hetkittäiset välähdykset itsettömyyteen, mielen minättömään luonteeseen, ovat tarpeen. Erona välähdyksen ja oivalluksen välillä on se,  että vilkaisu on hetkellinen kokemus, ei pysyvä. 

Kun reikä seinään on tehty, jokapäiväinen elämä muuttuu merkittävästi erilaiseksi. Osa mieltä rajoittavasta minä-käsityksestä on pysyvästi poistunut, joten sillä ei ole enää vaikutusta elämäämme. Ihmissuhteet, työ, luovuus ja elämään kuuluvat asiat kohdataan avomielisemmin ja joustavammin, vähemmän itsepäisesti, kuin aikaisemmin. Koska minä-käsitys ei ole enää sama kuin aikaisemmin ja mielen tapa ajatella, tuntea ja reagoida minä-pohjaisesti on muuttunut, elämä koetaan suoremmin, raikkaammin ja syvemmin. Tämä on perusteellisin muutos, jonka voimme saada. 


Mikään ei voi korvata tyhjyyden, minättömyyden, oivallusta, koska mikään muu kuin tyhjyys ei voi purkaa minä-tunnetta. Yksinkertainen osoitus tyhjyysoivalluksen kypsymisestä näkyy arjessamme: kuinka selkeä, avosydäminen, raikas ja rauhallinen mielemme ja olemuksemme on, ja kuinka tapamme reagoida jokapäiväisessä elämässämme on muuttunut.Käytännöllinen neuvo


Open Heartissa vipashyanaa harjoitetaan sekä sutra- että tantramuodossa. Sutra vipashyana viittaa Kaksiosaiseen Ohjeeseen, jota käytetään ensimmäisen heräämisen saavuttamiseen ja tämän jälkeen objekti-vipashyanassa. Tantra vipashyanalla tarkoitetaan Open Heart Joogaa, jolla harjoituksen erityisistä ominaisuuksista johtuen on mahdollista saada aikaan useita heräämisiä, bhumien avautumisia, suhteellisen lyhyessä ajassa. Nämä heräämiset (bhumien avautumiset) kypsyvät eli täydellistyvät säännöllisellä harjoituksella pidemmän ajan kuluessa. 

Harjoitusvinkki: Kun minällinen tulkinta tai reaktio tapahtuu, huomioi jännitteet pään alueella. Alue pään sisällä, ennen ja jälkeen heräämisen, on paikka, jossa läpivalaisu voidaan tehokkaimmin tehdä. Tämä johtuu siitä että miellämme minämme olevan silmien takana pään sisällä.


1 kommentti: